Pláně

PŘÍSTAVBA RESTAURACE NA PLÁNI
Velké panoramatické okno má nabídnout hostům restaurace zážitek z výhledu na Krkonoše a zároveň lákat k posezení lyžaře jedoucí na lanovce podél restaurace. Na původní budovu poněkud nečitelného a nesourodého tvaru navazuje úhledná kompozice přístavby se svými jasnými liniemi.
•  autor  Radim Oblouk  •  spolupráce  Václav Láznička,  Lukáš Kovář  •  foto  Vojtěch Veškrna